สาระน่ารู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนทุกคน

เพราะว่าสาระน่ารู้วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเข้ากับสมองซีกซ้ายของเราทุกคน ว่าสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ในส่วนไหน อย่างใดบ้าง ดังนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย   เพราะสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนนั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง การใช้คำพูด การเขียน การอ่าน พร้อมทั้งทักษะทางด้านเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมไปถึงการพูด การใช้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  การคุมการทำงานของมือขวา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หน้าที่ของสมองซีกซ้าย จะเป็นไปทางด้านการคำนวณและการทำงานในส่วนของการตัดสินใจ  ซึ่งเราคงจะเรียกการทำงานของสมองด้านซ้ายนี้ได้ว่าเป็น ส่วนของการตัดสิน ส่วนหน้าที่ของสมองซีกขวานั้น มักจะมีหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่อง  ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ อารมณ์ถึงความเป็นศิลปะ ความมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีหรือว่าเพลง พร้อมทั้งการใช้จิตนาการในการดำรงชีวิต รวมไปถึง การปฏิบัติหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของมือซ้ายของคนอีกด้วย ด้วยภาระหน้าที่ต่าง ๆ นานาของสมองด้านขวา ทำให้สมองซีกขวานี้ถูกเรียกว่า ส่วนของการคิดค้น ซึ่งการคิดการปฏิบัติหน้าที่ของสมองทั้งสองซีกนี้ แทบจะทุก ๆ กิจกรรมที่เราได้คิดพร้อมทั้งทำ สมองทั้งสองด้าน ซ้ายและขวา จะทำการคิดสลับกันไปๆ มาๆ   พร้อมทั้งเมื่อใดก็ตามที่เราทุกท่านได้มีการพัฒนาความสามารถ จำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้เหตุและการคิดค้นไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรที่จะมีการก้าวหน้าโดยการแยกส่วนภายในแต่ล้าน เพราะถึงยังไง…